👌وظایف عاقل

▪️قال الامام الصادق علیه السلام:
عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ عَارِفاً بِزَمانِهِ، مُقْبِلاً عَلی شَأْنِهِ، حافِظَا لِلِسانِهِ

🔸حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:بر مرد عاقل است که دوره و زمانه خود را بشناسد، به کار خود بپردازد و زبان خود را نگه دارد.

📚الکافی، ج۲، ص۱۱۶