مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب الغدیر آورده است

ابن ابی الحدید در ضمن اشعاری می گوید :
اگر ابو الطالب وپسرش نبودند ، از دین اثری نبود،
که اینچنین استوار شود، ابو الطالب علیه السلام در مکه از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم حمایت کرد ،
وپسرش امیر المومنین علیه السلام در مدینه بی دریغ از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم حمایت ودفاع می نمود .

الغدیر علامه امینی : ج ۷ ص ۳۸۷