سلام دوست عصبانی :P :P

مجوس در قران بگرد پیدا می کنی همچنین در روایات بعد ادرسش اینجا بذار تا این نقص جبران شه

اقای نگاه حقیقت بین عصبانی

فهمیدیم که بچه تهرانی ---شوخیه ها دعوا را نندازی ---

اینکه عمل نمی کنن اشکال به خودشونه که چرا به کتابشون عمل نمی کنن یا قبولش ندارن که در این صورت چرا تبلیغش می کنن یا اونقدر خذعبل که قابل عمل نیست

باز این عمل نکردن که شما با چشم حقیقت بین دیدی رد بر اونهاست