سلام

یعنی واقعا وهابی ها همچین عقیده هایی دارند.. فکر میکنم..داعش هم از همین حزب هستند